وب سایت رسمی دولت ایالات متحده

فارسي

سوالات همگانی

شما می توانید جواب ابتدایی ترین سوالات پرسیده شده در مورد برنامه ی جوایز مرکز فرمانده ی وزارت دفاع ایالات متحده را این بخش دریابید.

برنامه ی مرکز فرمانده ی وزرات دفاع ایالات متحده چیست و چه فعالیت هایی انجام می دهد؟

این برنامه به منطور اعطا جوایز به افراد واجد شرایط که به نیرو های ایالات متحده یا متحدان آن اطلاعات مأثر به منظور کمک یا جلوگیر از فعالیت های ترروریستی را ارائه می کنند ایجاد شده است.

این برنامه در جستجو چه نوع اطلاعاتی است؟ به چه نوع اطلاعاتی جوایز اعطا خواهد شد؟

برنامه ی مرکز فرمانده ی ایالات متحده به اطلاعات یا کمک های غیر کشنده ای که نیروهای ایالات متحده و یا متحدین آن ها را علیه مبارز با ترروریزم قادر سازد و یا از آن ها محافظت نمایند جوایز اعطا می کند. ممکن است تصور کنید اطلاعاتی که در اختیار دارید مهم نیست ولی به یاد داشته باشید که این اطلاعات ممکن است مفید واقع شود و به آن جوایز تعلق گیرد.

جوایز چگونه اعطا می شود؟

اگر اطلاعات توسط مقامات مرکز فرمانده ی وزارت دفاع ایالات متحده قابل اعتماد شمرده شده و تایید شود، مرکز فرمانده ی وزرات دفاع ایالات متحده به صورت محطاطانه با افراد تماس گرفته و به صورت نقدی و غیر نقدی جوایز را به آن ها اعطا خواهد کرد. قابل پرداخت است.
برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ی جوایزدهی این بخش را مطالعه نمایید.

مبلغ قابل پرداخت به عنوان جایزه چگونه تعیین می شود؟

این برنامه جوایز نقدی یا غیر نقدی تا مبلغ ۵ُ۰۰۰ُ۰۰۰ دلار را پرداخت می کند. ارزش جوایز متفاوت است. به میزان منحصر بفرد بودن اطلاعات و اهمیت آن ارزش جوایز متفاوت است. ارزش جوایز و ارزیابی آن وابسته به موضعات متفاوتی است، مثلا اطلاعات ارائه شده به چه میزان برای مرکز فرمانده ی ایالات متحده ارزشمند است، و یا شدت حادثه ای که مانع رخ داد آن شده است چقدر می باشد.

جگونه اطلاعات را گزارش دهیم؟

راه های متفاوتی برای ارسال ایمن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی وزارت دفاع ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید به صورت ایمن اطلاعات را توسط واتس آپ، تلگرام، فارم آنلاین، و یا تماس صوتی اطالاعات خود را ارسال نمایید.
روش مورد نظر به منظور ارسال اطلاعات را در اینجا انتخاب نمایید.

چگونه از ایمن بودن اطلاعات خود مطمئن باشیم؟

ایمن بودن و محفوظ بودن اطلاعات یک اصل کلیدی برنامه ی مرکز فرمانده ی ایالات متحده است، اطلاعات ارسال شده، رمزگذاری شده و به صورت ایمن با مقامات مرکز فرمانده ی وزارت ایالات متحده شریک ساخته می شود تا مورد ارزیابی، بررسی و تایید قرار گیرد.

برنامه جوایز وزارت دفاع در چه حد صلاحیت اجرایی دارد؟

مرجع اجرای برنامه جوایز وزارت دفاع، کد ایالات متحده، نسخه ی ۲۰۱۲ بخش ۴، عنوان ۱‍۰ُ نیروهای مسلح، پاورقی(زیرنویس) الف- قانون نظامی همگانی، بخش ۱- سازمان و نیرو های نظامی همگانی ۳ – نیروهای همگانی و غیره، ثانیه ۱۲۷- ب برنامه پاداش وزرات دفاع ایالات متحده.

وزیر دفاع ممکن است به اشخاصی که اطلاعات مفید یا کمکم های غیر کشنده که جهت کمک به مورد زیر باشد، جوایز نقدی یا غیر نقدی عطا نماید:

 • اطلاعات در مورد عملیات یا فعالیت های نیرو ها مسلح یا متحدین آن ها که در خارج از ایالات متحده علیه تروریستم بین المللی انجام می شود.
 • اطلاعات در مورد نیرو های ویژه ی که به منظور حافظت از نیروهای مسلح، متحدین آن ها که در عملیات مشترک با نیروهای مسلح شرکت می کنند.

 • ارزش مادی این جوایز باید کمتر از ۵۰۰۰۰۰۰ دلار باشد.

  زبان مورد نظر

  برنده ی جایزه شوید، یک تفاوت ایجاد نماید.

  راه های متفاوتی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید یکی از این چندیدن راه را انتخاب نمایید و اطلاعات را به زبان مورد نظر خود ارسال نمایید.

  از شما تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه ی واضح بیان کنید، نام، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مرتبط را شریک سازید.

  ارسال اطلاعات

  فورم تماس زیر را پر نمایید

  ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت.

  * خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

  ١
  ٢
  ٣
  ١
  ٢
  ٣
  ١
  ٢
  ٣

  داستان های موفق

  تشکر از ارسال اطلاعات

  برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

  بازگشت به صحفه ی اصلی