وب سایت رسمی دولت ایالات متحده

فارسي

درباره

اطلاعاتی که جوایز به آن ها تعلق می گردد

اطلاعات قابل جوایز، اطلاعاتی یا کمک های غیر کشنده ای هستند که نیروهای ایالات متحده و یا متحدین آن ها را علیه مبارز با ترروریزم قادر ساخته یا از آن ها محافظت نمایند. ممکن است تصور کنید اطلاعاتی که در اختیار دارید مهم نیست ولی به یاد داشته باشید که این اطلاعات ممکن است مفید واقع شود و به آن جوایز تعلق گیرد.

اطلاعات مفید چه اطلاعاتی است؟

اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر تایید شده و به آن جایزه تعلق می گردد، مخصوصا اگر اطلاعات در مورد فعالیت ها و یا افرادی باشند که مورد توجه ی مرکز فرمانده ی ایالات متحده قرار بگیرد. عوامل متعددی شانس دریافت این جایزه را افزایش می دهد، این عوامل شمال:

 • ادقیق و معتبر بودن اطلاعات.
 • ارائه اطلاعات در زمان مناسب آن.
 • ارائه ی جزئیات دقیق تماس، مشخصات شخصی که اطلاعات را ارسال می نمایید، مانند ایمیل آدرس، شماره ی تلفن.
 • فقط یک بار اطلاعات را در ویب سایت شریک بسازید.

مرکز فرمانده ی ایالات متحده در حفظ و نگهداری اطلاعات بسیار دقیق برخورد می کند. هر نوع اطلاعات، شامل جزئیات در مورد شخصی که اطلاعات را با ما شریک ساخته است، به صورت محرمانه نگهداری و حفاظت می شود.

اطلاعات مورد توجه

اطلاعات قابل جوایز، اطلاعاتی یا کمک های غیر کشنده ای هستند که نیروهای ایالات متحده و یا متحدین آن ها را علیه مبارز با ترروریزم قادر ساخته یا از آن ها محافظت نمایند. هر نوع اطلاعاتی که سبب تقویت امنیت ملی ایالات متحده شده و از منافع ایالات متحده محافظت نماید نیز شامل جوایز می شود.

این اطلاعات شامل مورد زیر هستند، ولی به یاد داشته باشید که فقط به این موارد محدود نمی شوند:

 • فعالیت های گروهک های تروریستی، نحوه ی جمع آوری، دسترسی، استفاده و انتقال پول توست این سازمان ها. این کا ر به شناسایی مشاغل غیر قانونی و نیمه قانونی کمک می کند، همان مشاغلی که به گروهک های تروریستی خارجی که مسئولیت انجام اقدامات تروریستی را بر عهده دارند یا تهدیدی علیه نیروهای ایالات متحده و یا هم متحدان به شمار می رند کمک مالی می کنند .
 • افراد یا سازمان های که در حال برنامه ریزی اقادمات تروریستی بین الملی علیه فرد یا دارائی ها ی ایالات متحده هستند.
 • افراد یا سازمان هایی که قبلا مرتکب عمل تروریستی شده اند.
 • حفاظت از نیرو های ایالات متحده، شامل اطلاعاتی که مانع یا سبب جولگیری از فعالیت های تررویستی می شود.
 • فعالیت های غیر قانونی برای جمع آوری پول و تامین مالی فعابیت های تروریستی، مانند قاچاق مواد غیر قانونی که از آن ها به منظور تامین هزینه های مالی افراد یا گروه های تروریستی استفاده می شود.
 • هواپیما های بدون سرنشین، قطعات و یا دستگاه های باقی مانده از آن ها، ذخایر اسلحه، مواد منفجر نشده و یا سلاح های شیمیایی.
 • حمله های انفرادی علیه نیرو های ایالات متحد.
 • اعضای گروهک های تروریستی.

اولویت بندی اطلاعات

فعالیت های گروهک های تروریستی.

هوا پیما های بدون سر نشین.

حمله ی انفرادی علیه نیرو های ایالات متحده.

انبار های اسلحه .

ارزش جوایز

این برنامه جوایز نقدی یا غیر نقدی تا مبلغ ۵ُ۰۰۰ُ۰۰۰ دلار را پرداخت می کند. ارزش جوایز و ارزیابی آن وابسته به موضعات متفاوتی است، مثلا اطلاعات ارائه شده به چه میزان برای مرکز فرمانده ی ایالات متحده ارزشمند است، و یا شدت حادثه ای که مانع رخ داد آن شده است چقدر می باشد.

زبان مورد نظر

زبان مورد نظر خود را انتخاب نماید

برنده ی جایزه شوید، یک تفاوت ایجاد نماید.

راه های متفاوتی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید یکی از این چندیدن راه را انتخاب نمایید و اطلاعات را به زبان مورد نظر خود ارسال نمایید.

از شما تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه ی واضح بیان کنید، نام، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مرتبط را شریک سازید.

ارسال اطلاعات

فورم تماس زیر را پر نمایید

ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

بازگشت به صحفه ی اصلی