وب سایت رسمی دولت ایالات متحده

فارسي

اهدای جوایز

بیش از 26.4 میلیون دلار جوایز اهدا شده است.

تا ماه مارس ۲۰۲۴، برنامه جوایز وزارت دفاع ایالات متحده امریکا ، بیش از ۲۶.۴ میلیون دلار به عنوان جایزه پرداخت کرده است


به اشخاصی که اطلاعات مورد تایید و قابل اجرا را ارائه کرده اند جوایز تعلق گرفته است. به دلیل حساسیت این نوع فعالیت ها تنها تعداد محدودی از این حوادث موفق را می‌توان به اشتراک گذاشت.اطلاعاتی مورد تایید قرار می‌گیرند و به آن ها جوایز تعلق می‌گیرد شامل جزئیات در مورد عملیات های گروه های تروریستی، هواپیما های بدون سرنشین(که معمولا آن ها را به اسم درون می شناسند)، اطلاعات در مورد حمله های انفرادی علیه نیروهای آمریکایی، انبار های سلاح و فعالیت های قاچاق غیر قانونی می باشد.

این برنامه به صد ها نفر جوایزی را در مقابل اطلاعات ارزشمندی که ارائه کرده اند پرداخته است. و همچنان موفق به جمع آوری اطلاعات در مورد مسائلی شده اند که تاثیر مخرب در جامعه دارند.


زبان مورد نظر

برنده ی جایزه شوید، یک تفاوت ایجاد نماید.

راه های متفاوتی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید یکی از این چندیدن راه را انتخاب نمایید و اطلاعات را به زبان مورد نظر خود ارسال نمایید.

از شما تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه ی واضح بیان کنید، نام، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مرتبط را شریک سازید.

ارسال اطلاعات

فورم تماس زیر را پر نمایید

ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

بازگشت به صحفه ی اصلی