وب سایت رسمی دولت ایالات متحده

فارسي

جمال البداوی

سازمندهی حمله به ناو یو اس اس در سال ۲۰۰۰

در یک حمله ی هواپیمای بدون سرنیشن نیرو های آمریکایی در اول ژانویه ۲۰۱۹ "جمال البداوی  در مارب یمن کشته شد.  البداوی تا زمان مرگش در لیست تروریست های تحت تعقیف ایالات متحده قرار داشت، وی مسئول سازمندهی حمله به ناو یو اس اس در سال ۲۰۰۰بود، که در این حمله ۱۷ نیروی دریایی کشته و ۳۹ نفر دیګر زخمی شدند.

برنامه ی جوایز مرکز فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده به اطلاعات ارائه شده که به نیروهای ایالات متحده در مبارز با تروریستم کمک می کند، جوایز نقدی زیادی اعطا کرده است.                                 


پرداخت این جوایز  سبب تشویق جهت همکاری های بیشتر با  دولت ایالات متحده شده است.

زبان مورد نظر

برنده ی جایزه شوید، یک تفاوت ایجاد نماید.

راه های متفاوتی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید یکی از این چندیدن راه را انتخاب نمایید و اطلاعات را به زبان مورد نظر خود ارسال نمایید.

از شما تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه ی واضح بیان کنید، نام، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مرتبط را شریک سازید.

ارسال اطلاعات

فورم تماس زیر را پر نمایید

ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

بازگشت به صحفه ی اصلی