ویب سایت رسمی دولت ایالات متحده

درى

درباره

نمای کلی برنامه

این برنامه برای پاداش دادن به افراد واجد شرایطی که معلومات یا کمک های غیرکشنده به نیروهای ایالات متحده یا متحدان ارائه می دهند، ایجاد شده است،‌ تا از نیروها حفاظت و یا قادر به مبارزه با تروریسم نمایید.

طریقه های ارسال اطلاعات

راه های متفاوتی برای ارسال ایمن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. از شما تقاضا می نماییم تا اطلاعات خود را به طور مشخص بیان نمایید، نام ، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مربوطه را شریک سازید.

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

فارم انلاین امن

اطلاعات را با استفاده از فارم آنلاین ایمن ارسال نمایید

واتس آپ

جهت ارسال معلومات وتس آب را در مبایل یا کمپیوتر خود باز نمایید. شماره +1 (201) 2124916

تیلگرام

جهت ارسال معلومات تلگرام را در مبایل یا کمپیوتر خود باز نمایید. نام کاربردی dodrewardsprogram_bot میباشد

پردازش جوایز

اطلاعات ارسالی، رمزگذاری شده و به طور ایمن با مقامات مربوطه فرمانده مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده به اشتراک گذاشته می شود تا ارزیابی، بررسی و تأیید شوند.

فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اطلاعات مورد علاقه را تبلیغ می کند

فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اطلاعات را از طریق کانال های موجود دریافت میکند.

مقامات فرمانده مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا اطلاعات را اولویت بندی کرده و به بخش های مربوطه بخش می کنند

اطلاعات توسط مقامات فرمانده مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده بررسی و پردازش میشود.

اگر اطلاعات مفید و تایید باشد، به منابع واجد شرایط با احتیاط جایزه داده می شود

پرداخت جایزه

اگر یک اطلاع توسط مقامات فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به طور قابل تأیید درست و مفید تشخیص داده شود، با آن فرد محتاطانه تماس گرفته می شود و بر اساس آن جایزه دریافت میکند. به یک فرد می توان جوایز پولی یا جوایز غیر نقدی پرداخت کرد.

زبان مورد نظر

برنده جایزه شوید. یک تفاوت ایجاد کنید

راه‌های مختلفی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید از چندین پلتفرم انتخاب کنید و اطلاعات را به زبان دلخواه خود ارسال نمایید.

از شما می‌خواهیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه مشخص بیان کنید، نام، مکان، زبان ترجیحی، معلومات دقیق و فایل‌های مرتبط را شریک نمایید.

ارسال معلومات

فورم تماس زیر را پر کنید

معلومات دقیق و بیشتر با جزئیات، بیشتر مورد تائید و جایزه قرار میگیرد.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات.

برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا هر اطلاعات دریافتی را میخواند. لذا، لطفا صبور باشید.

بازگشت به صفحه اصلی