ویب سایت رسمی دولت ایالات متحده

درى

قاچاق غیر قانونی مواد مخدر

مسیر های قاچاق و نحوه انجام این فعالیت ها شناسی شده

در اکتبر 2022، خط اطلاعاتی برنامه جوایز وزارت دفاع بخش مرکز فرماندهی نیروی دریایی معلومات عملی در مورد جابجایی مواد مخدر غیرقانونی از طریق آب‌های بین‌المللی در نزدیکی تنگه هرمز دریافت کرد که درآمد حاصل از فروش آن برای تأمین مالی فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی در نظر گرفته شده بود.

مرکز فرماندهی نیرو های دریایی اطلاعات مهم را از یک فرد ناشناس در مورد برخی از قایق ها، سرنشینان آن، جزئیات مربوط به مواد مخدر در کشتی و ذخیره سلاح های در حال حمل دریافت کرد.


معلومات که منجر به کسب آگاهی مرکز فرماندهی نیرو های دریایی از مسیرهای خاص قاچاق مواد مخدر، فهمیدن دست اول قاچاق و افزایش درک روند حمل و نقل غیرقانونی شد.


معلومات ارائه شده توسط ارایه کننده گان خطرات اهتمالی را برای نیروهای ایالات متحده و نیروهای ائتلاف کاهش می دهد. برای معلومات و کمک های ارائه شده، فرد 5 هزار دالر جایزه وزارت دفاع دریافت می کند.

زبان مورد نظر

برنده جایزه شوید. یک تفاوت ایجاد کنید

راه‌های مختلفی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید از چندین پلتفرم انتخاب کنید و اطلاعات را به زبان دلخواه خود ارسال نمایید.

از شما می‌خواهیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه مشخص بیان کنید، نام، مکان، زبان ترجیحی، معلومات دقیق و فایل‌های مرتبط را شریک نمایید.

ارسال معلومات

فورم تماس زیر را پر کنید

معلومات دقیق و بیشتر با جزئیات، بیشتر مورد تائید و جایزه قرار میگیرد.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات.

برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا هر اطلاعات دریافتی را میخواند. لذا، لطفا صبور باشید.

بازگشت به صفحه اصلی