وب سایت رسمی دولت ایالات متحده

فارسي

قاچاق غیرمجاز مواد مخدر

مسیرها و عملیات قاچاق شناسایی شد

در ماه اکتبر2022، خطوط اطلاعات محرمانه ی مرکز جوایز فرمانده ی نیرو های دریایی، اطلاعاتی در مورد انتقال غیر قانونی مواد مخدر از مسیر آب های بین المللی در نزدیکی تنگه ی هرمز دریافت کرد. در آمدی که توسط فروش این محموله ی غیرقانونی به دست می آمد به فعالیت های ترروریستی اختصاص داده می شد.

مرکر فرمانده ی نیرو های دریایی اطلاعات ویژه ی را از یک فرد ناشناس در مورد مشخصات قایق ها، سرنشین های آن، و همچنان اطلاعاتی در مورد جرئیات مواد مخدر موجود در کشتی و ذخایر سلاح های در حال انتقال دریافت کردند.


این اطلاعات منجر به آگاهی مرکز فرماندهی نیرو های دریایی در مورد مسیرهای ویژه ی قاچاق مواد مخدر، اطلاعات دست اول در مورد فعالیت های قاچاق شد، و همچنان باعث شد تا اطلاعات آن ها در مورد روند انتقال غیر قانونی افرایش یابد.


اطلاعات دریافت شده توسط ارائه کنندگان خطرات احتمالی را برای نیروهای ایالات متحده و محتدین آن ها کاهش می دهد. برای این اطلاعات و این همکاری ها مبلغ ۵ هزار دلار جایزه به افراد توسط وزارت دفاع ایالات متحده اهداء خواهد شد.

زبان مورد نظر

برنده ی جایزه شوید، یک تفاوت ایجاد نماید.

راه های متفاوتی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید یکی از این چندیدن راه را انتخاب نمایید و اطلاعات را به زبان مورد نظر خود ارسال نمایید.

از شما تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه ی واضح بیان کنید، نام، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مرتبط را شریک سازید.

ارسال اطلاعات

فورم تماس زیر را پر نمایید

ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

بازگشت به صحفه ی اصلی