ویب سایت رسمی دولت ایالات متحده

برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع چیست ؟

برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده به منظور اهدای جوایز به اشخاص واجد شرایط که اطلاعات مؤثر را به نیرو های آمریکایی و یا متحدان آن ها ارائه می‌کنند ایجاد شده است، جوایز به اصطلاعاتی تعلق می گیرد که از کشته شدن نیرو های ایالات متحده جلوگیری نمایند یا نیروی های ایالات متحده را قادر سازند تا علیه تروریسم مبارزه کنند و یا در حفاظت از این نیروها به آن ها کمک کنند.

برنامه چگونه اجرا می‌شود؟

 • شما می توانید با استفاده از ویب سایت یا با گذاشتن پیام صوتی به شماره ی ٢٧٧٩٣٤٣ (٢٥١) ١+ اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید.

 • اطلاعات شما امن بوده و با مسوولان فرماندهی مرکزی وزارت دفاع شریک ساخته می‌شود، پس از ارزیابی تائید می‌شوند.

 • اگر اطلاعات محرمانه هم به طور قابل تائید، درست و همچنان مفید باشد، به‌طور محتاطانه به شخص مورد نظر تماس گرفته می‌شود و بر اساس آن برایش پاداش داده می‌شود.

چه موارد سازنده یک اطلاعات خوب می‌تواند باشد؟

به اطلاعات دقیق با جوایز بیشتر بعد از تایید جوایز تعلق می گیرد . به‌ویژه اگر اطلاعات شما از کشته شدن نیرو های ایالات متحده جلوگیری نمایند یا نیروی های ایالات متحده را قادر سازند تا علیه تروریسم مبارزه کنند و یا در حفاظت از این نیروها به آن ها کمک کنند. موارد متعددی باعث افزایش شانس برنده شدن شما دراین برنامه می شود، که شامل موارد زیر می باشد:

 • صحت، دقت و ارزش اطلاعات.

 • اگر اطلاعات به موقع ارائیه شود.

 • ارائیه جزئیات دقیق در مورد شخصی که این اطالاعات را در اختیار ما قرار می دهد، شامل ایمیل آدرس و شماره ی تماس.

 • به اشتراک گذاشتن اطلاعات در صفحه انترنتی فقط برای یک بار.

فراموش نکنید، حفظ و نگهداری اطلاعات برای ما اهمیت به سزایی دارد، هر اطلاعاتی از جمله جزئیات در مورد اشخاصی که اطلاعات را در اختیار ما قرار می دهد، محفوظ و مصون باقی می ماند.

کدام اطلاعات می‌تواند پاداش داشته باشد؟

اطلاعات قابل پاداش، اطلاعات و یا همکاری‌های اند که سبب از بین رفتن کسی نشود، تا نیروهای ایالات متحده آمریکا و متحدانش را به مبارزه در برابر هراس‌افگنان قادر ساخته و به امنیت این نیرو ها کمک کند.

حاوی، اما نه محدود به اطلاعات در مورد:

 • افراد و یا سازمان‌های که در حال طرح ریزی فعالیت‌های هراس‌افگنانه بین المللی در برابر افراد و دارایی های دولت امریکا هستند.

 • افراد یا سازمان‌های که مسئوولیت انجام فعالیت های تروریستی را به عهده داشته اند.

 • حفاظت از نیروها، همراه با اطلاعات که برای جلوگیری و دفع حمله‌های هراس‌افگنانه کمک کند.

 • عملیات گروه‌های هراس‌افگنان و طرز دستیابی و انتقال و یا هم کمک مالی از سوی سازمان ها.

 • ابزار شرورانه برای جمع آوری پول، از جمله قاچاق ماده‌های غیر قانونی که از آن برای تامین مالی اشخاص یا سازمان ها استفاده صورت می‌گیرد.

 • دستگاه های پهبادی، پارچه های بازیافته شده، ذخیره گاه های سلاح، ماده های منفجر نا شده و یا سلاح های شیمیایی.

 • حملات تنهایی در برابر نیروهای آمریکایی.

 • اعضای سازمان‌های هراس افگنان.

حتی اگر شما فکر می‌کنید اطلاعات شما اهمیت بسزایی ندارد، ولی بایدخاطر نشان کرد که ممکن است این اطلاعات در بسیاری از پژوهش ها به ماکمک کننده و قابل اهدای جوایزباشند.

ارزش پاداش

فعالیت ها ارزش های متفاوتی دارند. به میزان اهمیت و منحصر بفرد بودن اطلاعات به ارزش جوایز نیز افزوده میشود.

بررسی ارزش جوایز وابسته به موارد گوناگون می باشد،ابه عنوان مثال طلاعات فرستاده ی شما چقدر برای مرکز فرماندهی وزارت دفاع با ارزش است، و یا اطلاعات شما چقدر در جلوگیری از وقوع رویدادها می تواند مؤثر واقع شود.

اولویت‌ بندی جوایز

فعالیت های گروه های تروریستی - اطلاعات در مورد چگونگی فعالیت های گروه‌های تروریستی، شامل نحوه دستیابی، استفاده و انتقال کمک‌های مالی توسط این گروهک ها می‌باشند. این اطلاعات به ما کمک می کند تا فعالیت‌های غیر قانونی و نیمه قانونی سازمان‌های تروریستی خارجی که منجر به اعمال تروریستی می شود، یا به نحوهی تهدیدی برای نیرو های دولت ایالات متحده یا متحدان آن است، را شناسایی کنیم.

تهدیدات دستگاه‌های پهبادی و یا پارچه‌های بازیابی شده.

حمله‌های چیرکی علیه نیرو های آمریکایی.

ذخایر اسلحه.

فرستادن اطلاعات

ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت

* لطف نموده تمامی موارد ضروری را تکمیل کنید

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید