وبسایت رسمی دولت ایالات متحده آمریکا

برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع چه است؟

برنامه جوایز فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ایالات متحده برای اهدای جوایز به افراد واجد شرایط که اطلاعات و همکاری های غیر کشنده را به نیرو های آمریکایی یا متحدان آن ارائه میکنند، تا این نیرو ها را حفاظت و همچنان آنان را قادر به مبارزه با تروریزم سازد، ایجاد شده است.

برنامه چگونه اجرا میشود؟

 • افراد، معلومات خود را با استفاده از فورم ویب سایت ارسال نمایند و یا به شمارهء ٢٧٧٩٣٤٣ (٢٥١) ١+ تماس گرفته پیام صوتی خویش را بگذارند.

 • معلومات شما محرم بوده و با مسوولین فرماندهی مرکزی وزارت دفاع شریک ساخته میشود، سپس ارزیابی شده تایید می شود.

 • اگر اطلاع محرمانه هم به طور قابل تأیید درست و هم مفید باشد، به طور محتاطانه با فرد تماس گرفته می شود و بر اساس آن برایش پاداش در نظر گرفته میشود.

چه چیزی یک اطلاع خوب را میسازد؟

معلومات دقیق و با جزئیات بیشتر، تایید شده و جایزه داده میشوند، بخصوص اگر معلومات شما در رابطه به فعالیت و اشخاص مورد علاقه فرماندهی مرکزی وزارت دفاع ملی ایالات متحده امریکا باشد. موارد متعددی سبب ازدیاد شانس برنده شدن شما خواهد شد، از جمله:

 • صحت و اعتبار اطلاعات برای انعام.

 • اگر اطلاعات به موقع ارائه شود.

 • ارائه جزئیات تماس دقیق از افرادی که این اطلاعات را به اشتراک می‌گذارند، از جمله ایمیل یا شماره تلفن.

 • شریک ساختن اطلاعات در وبسایت فقط برای یک مرتبه.

به یاد داشته باشید که ما امنیت و اطلاعات را بسیار جدی می گیریم. هر گونه اطلاعات، از جمله جزئیات درباره افرادی که اطلاعات را با ما به اشتراک می گذارند، محرمانه است و محافظت می شود.

اطلاعات جایزه دار کدام ها هستند؟

معلومات قابل جایزه معلوماتی یا همکاری های اند که غیر کشنده باشند، تا نیرو های ایالات متحده امریکا و متحدانش را قادر به مبارزه علیه تروریسم ساخته و در حفظ این نیرو ها کمک کند.

حاوی، اما نه محدود به اطلاعات در مورد:

 • افراد ویا سازمان های که در حال برنامه ریزی فعالیت های تروریستی بین المللی بر علیه افراد و دارایی های ایالات متحده امریکا هستند.

 • افراد ویا سازمان های که مسئوول یک عمل تروریستی انجام شده در گذشته هستند.

 • حفاظت از نیروها، به شمول معلومات که برای جلوگیری و خنثی ساختن از حملات تروریستی کمک کند.

 • عملیات گروه های تروریستی و نحوه دستیابی و انتقال یا کمک های مالی توسط سازمان ها.

 • ابزار های شرورانه برای جمع آوری پول، از جمله قاچاق مواد غیر قانونی که برای تامین مالی افراد یا سازمان ها استفاده میشود.

 • هواپیما های بدون سرنشین، قطعات و دستگاه های بازیافت شده از آن، ذخیره گاه های سلاح، مواد منفجر ناشده و یا سلاح های شیمیایی.

 • حملات چریکی علیه نیرو های ایالات متحده امریکا

 • اعضای سازمان های تروریستی

حتی اگر فکر میکنید اطلاعات دست داشته تان مهم نیست، شاید در برخی تحقیقات کمک کننده و قابل پرداخت جایزه باشد.

ارزش جوایز

ارزش هر فعالیت قابل پاداش متفاوت است. هرچه اطلاعات منحصر به فرد و مهم تر باشد، ارزش پاداش بالاتر دارد.

ارزیابی ارزش جوایز به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند اینکه مرکز فرماندهی وزارت دفاع ملی ایالات متحده امریکا چقدر معلومات راسال شدهء شما را ارزشمند میداند و از وقوع چه نوع حادثه با ارایه اطلاعات شما جلوگیری میشود.

اولویت های پاداش

معلومات عملیات گروه های تروریستی که حاوی نحوه دستیابی، استفاده و انتقال کمک های مالی توسط سازمان ها میباشد. این معلومات در شناسایی فعالیت های نا مشروع و نیمه قانونی سازمان های تروریستی خارجی که منجر به فعالیت های تروریستی و تهدید به نیروهای ایالات متحده یا متحدان آن کمک میکند.

تهدیدات هواپیما های بدون سرنشین و دستگاه یا پارچه های بازیابی شده از این هواپیما ها.

حملات تنهایی علیه نیروهای آمریکایی.

ذخیره گاه های سلاح.

ثبت اطلاعات

معلومات دقیق و بیشتر با جزئیات، بیشتر مورد تائید و جایزه قرار میگیرد.

* لطفآ تمامی بخش های داده شده را تکمیل کنید

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید